Meny7 december 2016
 

Vill du ha cirkulär via e-post
skicka mail till info@baf.se 

Frågor om försäkringar och Försäkringskurser
Länk till: Försäkringsinformation

Folder:
Kollektivavtalade försäkringar 

Drabbad av oseriösa företag
Läs mer under Medlemskap
Länk till:
Varningslistan, Svensk Handel 


  Industrin_tar_matchen.png

 

logotype_sverige_tar_matchen.png

Välkommen till Byggnadsämnesförbundet


Byggnadsämnesförbundet (BÄF) är arbetsgivarorganisationen för företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål såsom betong, betongvaror, cement, gipsskivor, grus, isolering, kalk, keramiska artiklar, lättbetong, makadam, takmaterial, tegel m.m. samt buteljglasindustrin.

Förbundet, som är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv, skall tillvarata och främja sina medlemmars intressen såsom arbetsgivare. Antalet medlemsföretag i BÄF är ca 160 med ca 12000 anställda.

Genom sitt servicebolag - BÄF Service AB - bistår förbundet medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor omfattande avtalsförhandlingar, tvisteförhandlingar och i förekommande fall domstolsprocesser. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemsföretagen och utbildning. Förbundet har kollektivavtal med Industrifacket Metall (IF Metall), Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. BÄF är tillsammans med övriga arbetsgivareförbund part i Industrins Samarbetsavtal.

__________________________________________________________

Industriarbetsgivarna

Länk till Industriarbetsgivarnas hemsida / Klicka här  • Industriarbetsgivarna

    Länk till Industriarbetsgivarnas hemsida / Klicka här